«

»

Paź 21

Od listopada 2017 – nowy porządek Mszy świętych w par. św. Anny w Zaklikowie

Zaklików, dnia 21 października 2017 roku

 

Nowy porządek Mszy świętych w parafii św. Anny w Zaklikowie!
Od listopada 2017 roku!

Drodzy Parafianie!

Prowadzony według planu i w dobrym tempie remont kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej dostarcza nam wszystkim wiele radości i zapala nasze serca do zaangażowania się i do ofiarności dla dobra wspólnoty parafialnej. Składamy stokrotne dzięki Bogu Wszechmogącemu i Jego i naszej Matce!

Dziękujemy Panu Bogu i ludziom dobrej woli również za przeprowadzony remont kapitalny kościoła świętej Anny, w którym obecnie sprawujemy liturgię codzienną i świąteczną, od sierpnia bieżącego roku. Wiemy jednak, że ten przepiękny skarb architektury drewnianej, który rozsławia ziemię zaklikowską, jest świątynią niezbyt obszerną i dlatego należy poszukiwać różnych możliwości, ułatwiających uczestnictwo w Eucharystii i w nabożeństwach.

Dlatego też, odpowiadając na dość liczne sugestie i zapytania dotyczące wprowadzenia jeszcze jednej Mszy świętej dla ułatwienia wiernym korzystania z Eucharystii, informujemy, że za dwa tygodnie od dzisiaj, czyli od pierwszej niedzieli listopada, /05.11./, wprowadzamy nowy porządek Mszy świętych niedzielnych i świątecznych.

Eucharystia będzie sprawowana w następujących godzinach:

– 7.30
– 9.00 – dla młodzieży
– 10.30 – dla dzieci i ich rodziców
– 12.00
– 17.00

Intencje Mszy świętych przyjęte na godz. 11.00 będą sprawowane o godz. 10.30.
Pięć minut przed każdą Mszą świętą – czyli tak, jak do tej pory – będzie prowadzona nauka nowych śpiewów i pieśni liturgicznych. Zapraszamy!

Ks. Proboszcz dr Michał Mierzwa