Maryja z Fatimy odwiedziła całą parafię!

W pierwszą sobotę miesiąca października odbyła się szósta, a zarazem ostatnia  celebracja Jubileuszowych Pierwszych Sobót Fatimskich. Tym razem pielgrzymi skierowali się w kierunku miejscowości Zdziechowice, gdzie niegdyś znajdował się pierwszy kościół parafialny.

Modlitwa rozpoczęła się o godz. 19.00  w zaklikowskiej świątyni cmentarnej pw. św. Anny.
Po pieśni maryjnej, obrzędzie Komunii świętej oraz wysłuchaniu opisu szóstego spotkania dzieci fatimskich z Maryją w dniu 13 października 1917 roku, ponad 800 osób z parafii i spoza jej granic, dzieci, młodzież i dorośli wyruszyli w prawie 6-kilometrową trasę w kierunku Zdziechowic.

Pielgrzymkę prowadził Ks. Proboszcz Michał Mierzwa. W trakcie wędrowania śpiewano maryjne i pielgrzymkowe pieśni.  Odmówiony został także różaniec w intencji pokoju na świecie i w naszym kraju oraz o życie wieczne dla zmarłego Biskupa Wacława Świerzawskiego. Był także czas na radosne opowieści i śpiewy, także w klimacie harcerskim.

Cała droga została odświętnie przystrojona chorągiewkami i rozświetlona lampionami, podobnie jak przydrożne krzyże i kapliczki oraz domostwa.

Po dotarciu na plac przy Zespole Szkół w Zdziechowicach pielgrzymów powitała Orkiestra Dęta OSP Zdziechowice. Słowa zawierzenia rodzin pod opiekę Matki Bożej Fatimskiej skierowała Pani Izabela Spyra – katechetka i opiekun muzyczny Scholi Dziecięcej „Ignis”.

Następnie odśpiewany został „Apel fatimski”, po czym figura Matki Bożej została umieszczona w specjalnie przygotowanym miejscu w remizie OSP, gdzie wierni będą Jej oddawać cześć przez cały miesiąc październik.

Po zakończeniu modlitw przyszedł czas na wspólne biesiadowanie. Na pielgrzymów czekały różnorodne domowe wypieki, pączki, owoce oraz zimne i gorące napoje – wszystko to przygotowane zostało przez mieszkańców Zdziechowic Pierwszych i Zdziechowic Drugich!

Tak, jak podczas poprzednich pielgrzymek, po skończonym spotkaniu pielgrzymi mieli zagwarantowany transport autobusowy w kierunku swoich domów.

W przygotowanie przebiegu pielgrzymki zaangażowali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, strażacy z OSP Zdziechowice i Zaklików, harcerze, ministranci oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O stronę muzyczną zadbała Pani Izabela Spyra, zaś dokumentację fotograficzną wykonała Pani Sylwia Janiszewska.

Wszystkim organizatorom, gospodarzom celu pielgrzymowania w Zdziechowicach oraz tak licznym uczestnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym – składamy staropolskie „Bóg zapłać!”

Pielgrzymowanie fatimskie do wszystkich części parafii, które odbyło się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pokazało wielką wiarę ludzi tworzących naszą wspólnotę, a także ogromną życzliwość i bezinteresowną dobroć.

Można śmiało powiedzieć, że wspólne wędrowanie z Maryją bardzo zjednoczyło naszą parafię!

Z pewnością Matka Boża Fatimska wyprosi u Boga wiele łask dla dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych – dla każdej rodziny!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska