„Elementis” – żywiołowy kurs zastępowych!

Harcerze z trzech środowisk – 4 Szczepu Harcerskiego „Feniks” i Szczepu „Huragan” ze Stalowej Woli oraz  z naszego 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” z Zaklikowa dwa wrześniowe weekendy spędzili w Ośrodku Harcerskim „Na Kopcu” w Zaklikowie. Tam też od 1 do 3 oraz od 8 do 10 września odbył się kurs dla przyszłych zastępowych.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 harcerek i harcerzy. Zaklikowskie środowisko reprezentowało 20 osób – po kilka z każdej drużyny. Kadrę stanowili instruktorzy i drużynowi, pochodzący ze wspomnianych trzech szczepów.

Założyciel skautingu Generał sir Robert Baden Powell powiedział, że „najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym – tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego!”

Mamy nadzieję, że te słowa Największego Skauta Świata już wkrótce nabiorą realnych kształtów w naszych drużynach!

 

(zdjęcia – Diana Mróz)