«

»

Wrz 02

Ogłoszenia duszpasterskie, XXII Niedziela zwykła, Rok A – 03.09.2017.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXII Niedziela zwykła, Rok A – 03.09.2017.

1. Zapowiedzi przedmałżeńskie zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedsionku naszego kościoła.

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca września – możliwość wsparcia finansowego Radia Maryja poprzez ofiarę złożoną do puszki po każdej Mszy świętej, natomiast zmiana tajemnic różańcowych będzie miała miejsce podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 16.30. Zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich członków Kół Żywego Różańca, a Zelatorów /Przełożonych/ Róż prosimy o przygotowanie listy uczestników w poszczególnych Kołach. W tym tygodniu założymy Księgę Żywego Różańca w naszej parafii, a – począwszy od września – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, pół godziny przed Mszą świętą wieczorną, będzie sprawowane nabożeństwo różańcowe połączone ze spotkaniem formacyjnym i zmianą tajemnic różańcowych.

3. Także od dzisiaj, po wakacyjnej przerwie, wznawiamy Msze święte dla dzieci o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ich rodzicami.

4. Również od dzisiaj powracamy do nauki śpiewu nowych pieśni liturgicznych. Prosimy więc o wcześniejsze przybycie do kościoła, około od 5 do 7 minut, przed godziną sprawowania Eucharystii w każdą niedzielę i święta.

5. Jutro, o godz. 8.00 rano, będą sprawowane równolegle dwie Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Dla Zespołu Szkół w Zaklikowie – w sali sportowej, a dla Zespołu Szkół ze Zdziechowic – w kościele św. Anny. Zapraszamy dzieci, młodzież, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz Dyrekcje Szkół. Podczas Mszy świętych zostaną poświęcone plecaki dzieci z klas pierwszych.

6. Również jutro, poniedziałek, 04.09., Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Zaklikowie organizuje w godz. 14.00 – 16.00 bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do budynku przy ul. Cichej 12. Informacje szczegółowe są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.

7. We wtorek, 05 września, zapraszamy na pierwszą Nowennę do świętej Anny, Patronki naszej parafii. Nowenna odbędzie się po Mszy świętej wieczornej, a po jej zakończeniu zapraszamy wszystkich członków Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja na krótkie spotkanie w kościele św. Anny.

8. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca września – Nabożeństwo o powołania do służby w Kościele – po Mszach świętych, porannej i wieczornej.

9. W piątek, 08 września, obchodzimy liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwane w pobożności ludu polskiego Matką Boską Siewną.

10. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca września, kolejna składka w kopertach na rozpoczęty już remont naszego kościoła. Na ołtarzach bocznych i w przedsionku naszej świątyni znajdują się specjalne koperty na ten cel. W miesiącu sierpniu złożyliśmy 390 kopert oraz przekazaliśmy 33 wpłaty bankowe na łączną sumę 31 742.00 / trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa / złote i 20 Euro. Składamy serdeczne Bóg zapłać za tak wielką ofiarność!

11. Również w przyszłą niedzielę, po Mszy świętej o godz. 11.00, odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci klas trzecich, które w tym roku szkolnym będą przystępowały do I Komunii świętej.

12. Wstępny program spotkań grup duszpasterskich, działających w naszej parafii, jest zamieszczony na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła św. Anny. Zachęcamy do zapoznania się i zapraszamy na spotkanie w określonym czasie i miejscu.

13. Minął pierwszy miesiąc remontu naszego kościoła pw. Trójcy Świętej. Wykonano dużą część izolacji pionowej oraz prawie w całości izolację poziomą budynku, usunięto zawilgocone tynki z wewnątrz i z zewnątrz świątyni oraz przygotowano obiekt do dalszych prac na kolejne tygodnie. Więcej szczegółów dotyczących prac remontowych znajdziemy wkrótce na stronie internetowej naszej parafii.

14. Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz darmowe czasopisma: Nasza Arka (dla rodzin) i Droga (dla młodzieży) – do nabycia u ministrantów stojących przy wejściu do kościoła.

15. Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Kraśniku informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca dla jednorocznych i dwuletnich Szkół policealnych oraz do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych po Szkole Zawodowej, Podstawowej i po Gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym /sobota i niedziela/. Nauka rozpoczyna się pod koniec września 2017 i jest całkowicie bezpłatna. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły w Kraśniku przy ul. Kościuszki 7a /vis a vis Urzędu Gminy Kraśnik/.

16. Zapraszamy do sprzątania kościoła św. Anny w tym tygodniu rodziny mieszkające przy ulicy Lipowej. Przypominamy, że sprzątanie odbywa się w poniedziałki oraz w soboty po Mszy świętej wieczornej.

17. Podziękowania:

– dziękujemy tym wszystkim pielgrzymom, którzy tak licznie – ponad 900 osób! – uczestniczyli we wczorajszej, piątej już, Jubileuszowej Pierwszej Sobocie Fatimskiej miesiąca września. Gospodarzom miejsca, czyli Siostrom zakonnym Opatrzności Bożej oraz mieszkańcom Ireny i Łążka Zaklikowskiego, dziękujemy za polską gościnność widoczną na przygotowanych stołach oraz za życzliwość i otwarte serce dla tak dużej grupy pielgrzymów. Osobom niosącym figurę Matki Bożej Fatimskiej, Harcerzom, ministrantom i młodzieży z KSM, braciom pielgrzymkowym dźwigającym sprzęt nagłośnieniowy, dziękujemy za pomoc “techniczną” na trasie; Policji z Komendy Powiatowej w Stalowej Woli oraz Strażakom z Zaklikowa i ze Zdziechowic składamy podziękowania za zabezpieczenie przemarszu kolumny pielgrzymkowej. Sponsorom: Pani Danucie Skiba z Ireny oraz Panu Szczepanowi Bryk z Karkówki dziękujemy za zorganizowanie przejazdu dla pielgrzymów na drogę powrotną do Zaklikowa.

– wszystkim Ofiarodawcom, którzy w minioną niedzielę, odpowiadając na apel Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, złożyli do puszek swoje ofiary jako pomoc dla poszkodowanych przez burze, wichury i nawałnice. Przekazaliśmy do Caritas Diecezji Sandomierskiej zebraną kwotę w wysokości 2 428.00 /dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem/ złotych. Bóg zapłać za ten piękny dar serca!

– podziękowania składamy przedstawicielom rodzin mieszkających przy ulicy Pułankowej (numery od 32 do 39) za posprzątanie kościoła św. Anny w minionym tygodniu oraz za ofiary pieniężne (70 zł) na zakup kwiatów i środków czystości. Pracowały: w poniedziałek Genowefa Kowal, Wacława Skiba i Marta Wójcik, a wczoraj Dorota Grzyb, Genowefa Kowal, Iwona Kozieł, Wacława Skiba, Katarzyna Wójcik i Marta Wójcik. Bóg zapłać!

18. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: +Lucyna Broniszewska z Zaklikowa. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa