«

»

Lip 10

Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji projektu: “Kultura i sztuka pogranicza regionów…”

Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji projektu: „Kultura i sztuka pogranicza regionów – renowacja późnorenesansowego kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie wraz z adaptacją sal pokatechetycznych i dzwonnicy na ośrodek edukacji kulturalnej”.

1. Beneficjent – Parafia pw. Św. Anny w Zaklikowie.
2. Partner projektu – Gmina Zaklików.
3. Całkowita wartość projektu – 2 518 251, 08 zł.
4. Dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020: 2 140 513,31 ( 85%).
5. Zakres rzeczowy projektu:
a/ remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego Św. Trójcy: wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej i izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła, remont elewacji ścian zewnętrznych kościoła poprzez skucie zniszczonych tynków do wysokości od 2 do 3 m nad grunt, odtworzenie tynków z zapraw renowacyjnych, remont zniszczonych tynków wewnętrznych do wysokości ok. 2 m poprzez ich skucie i położenie tynków renowacyjnych, remont obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu opaskowego wraz z opaską z kostki granitowej wokół kościoła, odprowadzenie wód opadowych z dachu kościoła na przyległy teren poprzez korytka betonowe i korytka odwodnienia liniowego, dostosowanie wejścia głównego kościoła dla osób niepełnosprawnych, częściowy remont ogrodzenia przy furtce wejściowej obok dzwonnicy. Czas realizacji: lipiec 2017 r. – listopad 2017 r.,
b/ roboty instalacyjne wewnątrz kościoła: modernizacja instalacji elektrycznej ( wymiana tablic rozdzielczych w zakrystii oraz wszystkich żarówek w kościele na energooszczędne LED), montaż przewodów do instalacji grzewczej, wykonanie systemu ogrzewania kościoła w formie paneli podłogowych w ławkach i stallach, podestów grzewczych przed ławkami w nawie głównej, energooszczędnych grzejników naściennych na podczerwień w kaplicach bocznych, zakrystiach oraz na chórze, paneli grzewczych w konfesjonałach, mat grzewczych przy ołtarzu głównym, montaż systemu automatycznego sterowania instalacją grzewczą. Czas realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r.,
c/ wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i włamania. Czas realizacji: wrzesień 2017 r. – maj 2018 r.,
d/ adaptacja pomieszczeń nad zakrystią i parteru dzwonnicy na cele kulturalne: przywrócenie pierwotnego wystroju malarskiego ścian i sufitów pomieszczeń nad zakrystią, remont podłóg, montaż opraw oświetleniowych, gniazdek i włączników oraz grzejników elektrycznych, wyposażenie pomieszczeń nad zakrystią w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny do zajęć z zakresu plastyki, grafiki komputerowej i fotografii, zestaw dla osób niedosłyszących, zmiana napędu dzwonów w dzwonnicy na napęd zdalnie sterowany elektryczny, montaż żaluzji drewnianych w otworach dzwonowych dzwonnicy, adaptacja parteru dzwonnicy na salkę ekspozycyjną ( remont stropu, schodów drewnianych i posadzki, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej, montaż instalacji przeciwwłamaniowej, montaż infokiosku oraz gablot wystawienniczych, remont i malowanie elewacji dzwonnicy), instalacja kamery do monitorowania otoczenia. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kościelnej. Czas realizacji: marzec 2018 r. – wrzesień 2018 r.. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Zaklików.
e/ prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej polichromii z przedstawieniem „Golgoty” na ścianie łuku tęczowego kościoła, dekoracji sztukatorskiej i drewnianej rzeźby barokowej Chrystusa na tej ścianie oraz polichromii w ramach stiukowych na podłuczu ściany tęczowej oraz renowacja zabytkowego XVIII – wiecznego ornatu, który wraz z pięcioma innymi będzie wyeksponowany w salce ekspozycyjnej w dzwonnicy. Czas realizacji: marzec 2018 r. – październik 2018 r..
f/ badania stratygraficzne ścian wewnątrz kościoła do wysokości 2 m od poziomu posadzki. Czas realizacji: lipiec 2017 r..
g/ inspektor nadzoru,
h/ promocja projektu: montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Projekt przygotowywany był od maja 2015 r. do października 2016 r.. Koszt przygotowania projektu: 78 949,00 zł, z czego Gmina Zaklików udzieliła w 2016 r. wsparcia w wysokości 20 tys. zł w formie dotacji na prace przy obiekcie zabytkowym.

Rada Parafialna

Parafii pw. Św. Anny w Zaklikowie