«

»

Lip 08

Komunikat Rady Parafialnej w związku z remontem kościoła Świętej Trójcy w Zaklikowie

KOMUNIKAT RADY PARAFIALNEJ w związku z remontem kościoła Świętej Trójcy w Zaklikowie

 

W dniu 5 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Regionalnego Programu Operacyjnego, wśród których znalazł się projekt renowacji kościoła Św. Trójcy i jego otoczenia, przygotowany przez naszą Parafię wspólnie z Gminą Zaklików. Jak już informowaliśmy wcześniej, całkowita wartość naszego projektu zamyka się kwotą 2 518 251,08 złotych, z dofinansowaniem w wysokości 85%, to jest 2 140 513,31 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu przedstawiliśmy parafianom na początku października 2016 roku i jest on umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii www.parafiazaklikow.pl. Tam też można zapoznać się z dokładnym harmonogramem realizacji projektu.

W roku 2017 planujemy wykonać główną, a zarazem najdroższą część prac w zakresie izolacji fundamentów, odwodnienia i remontu elewacji kościoła oraz przeprowadzić przetarg na instalację elektryczną i grzewczą w kościele, a także instalację sygnalizacji włamania i pożaru. Rozpoczęcie robót budowlanych planujemy od 20 lipca 2017 r., a poprzedzających je badawczych prac konserwatorskich od 13 lipca. Zakończenie realizacji całości prac planowane jest na koniec października przyszłego roku.
W miesiącu czerwcu tego roku przeprowadziliśmy przetarg na pierwszy etap prac: a/ roboty budowlane przy kościele ( izolacje poziome i pionowe, remont zniszczonych i zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remont uszkodzonych obróbek blacharskich, remont i malowanie elewacji kościoła, drenaż fundamentów kościoła, odprowadzenie wód deszczowych z rynien, remont ogrodzenia z furtką przy wejściu obok dzwonnicy), b/ inspektor nadzoru, c/ wykonanie badań konserwatorskich wewnątrz kościoła przed rozpoczęciem robót budowlanych. W wyniku przetargu wpłynęło sześć ofert na badania konserwatorskie ( od 7,8 tys. zł do 12,3 tys. zł ), jedna oferta na inspektora nadzoru ( 19,9 tys. zł) oraz jedna oferta na roboty budowlane ( 1.241.130,00 zł ). Po weryfikacji złożonych ofert łączna wartość naszych wydatków w 2017 r. na remont kościoła Św. Trójcy wyniesie 1.266.583,00 zł, z czego 85% to jest 1.076.595,55 zł zostanie sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a 15% to jest 189.987,45 zł musimy sfinansować sami. Uzyskaliśmy na ten cel dotację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 tys. zł oraz dotację z Gminy Zaklików w wysokości 20 tys. zł. Pozostałą kwotę w wysokości prawie 120 tys. zł będziemy musieli sfinansować z ofiar parafian oraz innych źródeł wsparcia zewnętrznego. Po uregulowaniu wszystkich należności związanych z przygotowaniem projektu mamy zgromadzone na koncie, którym dysponuje Rada Parafialna, 20 tys. zł z comiesięcznych ofiar składanych przez parafian. Tak więc do końca listopada tego roku powinniśmy pozyskać jeszcze 100 tys. zł aby uregulować wszystkie należności i rozliczyć prace przy remoncie kościoła zaplanowane na 2017 rok. Liczymy na hojność i zrozumienie ze strony parafian oraz innych Dobroczyńców. Nie możemy zaprzepaścić wyjątkowej szansy jaka otworzyła się przed naszą parafią na uzyskanie tak olbrzymiej dotacji w celu ratowanie naszego pięknego, zabytkowego kościoła Św. Trójcy.
Aby uzyskać potrzebne środki finansowe do końca bieżącego roku powinniśmy zbierać ok. 20 tys. zł w każdy miesiąc ( obecnie zbieramy około 3,3 tys. zł). Parafia nasza liczy ok. 1200 rodzin, co przy tylko 50% aktywności parafian, obciążałoby jedną rodzinę miesięcznie kwotą ok. 50 zł. Mając świadomość, że kwota 50 zł miesięcznie dla wielu rodzin będzie stanowić zbyt duże obciążenie, proponujemy składkę w wysokości 30 zł miesięcznie począwszy od lipca do końca 2017 roku. Każdy datek będzie przyjęty z wdzięcznością. Rodzinom i fundatorom, którzy czują się na siłach ofiarować wyższą składkę składamy już teraz tą drogą podziękowania za hojność. Liczymy także na odzew Rodaków mieszkających poza naszą parafią, w Polsce i poza jej granicami. Środki pieniężne będzie można przekazywać w kopertach w każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym oraz w kaplicach w Karkówce, Irenie i na Radnej Górze, bądź też przekazami na wydzielone konto Parafii nr: 54871710932012120021630002. Za zrozumienie, hojność oraz odzew na nasz apel o wsparcie finansowe prac, składamy staropolskie Bóg zapłać.
Rada Parafialna dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały przygotowanie projektu: ks. kanonikowi Henrykowi Krzyżanowskiemu, Panu Burmistrzowi Zaklikowa Zdzisławowi Wójcikowi, Pani Dyrektor Annie Krzyżanowskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie, radnym Rady Miejskiej w Zaklikowie, pracownikom Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu, członkom Rady Parafialnej i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten ambitny projekt został przygotowany i tak wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wiernych prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami jakie będą związane z liturgią sprawowaną w świątyni oraz z ograniczeniem dostępu do kościoła Św. Trójcy. Wierzymy, że podjęte dzieło uda nam się zrealizować wspólnym wysiłkiem całej Parafii i osób które będą nas wspierały.

                                                                                                                                                           Rada Parafialna
Zaklików 07.07.2017 r.                                                                                                      Parafii Św. Anny w Zaklikowie