«

»

Lip 01

III Jubileuszowa Pielgrzymka Fatimska

W pierwszą sobotę miesiąca lipca o godzinie 20.00 w kościele parafialnym rozpoczęło się celebrowanie Kolejnej Jubileuszowej Pierwszej Soboty Fatimskiej. Po pieśni maryjnej, obrzędzie Komunii świętej oraz wysłuchaniu opisu trzeciego spotkania dzieci fatimskich z Maryją w dniu 13 lipca 1917 roku, bardzo licznie zgromadzeni parafianie i goście z lampionami i świecami w ręku wyruszyli w ponad 6 kilometrową trasę w kierunku kolejnej miejscowości i miejsca kultu w Parafii –  Łysakowa Kolonii. Po ilości rozdanych okolicznościowych obrazków fatimskich można wnioskować, iż w pielgrzymce uczestniczyło ponad 700 Parafian!

W trakcie wędrówki, której przewodził Ks. Proboszcz Michał Mierzwa wraz ze swym bratem Ks. Tadeuszem Mierzwą z USA, odśpiewana została litania do Krwi Pana Jezusa, litania Loretańska i różaniec „fatimski”. Czas wędrówki wypełniały także śpiewy pieśni maryjnych i pielgrzymkowych. Były również chwile na medytację, jak również opowiadanie pielgrzymkowych świadectw, jak i anegdot.

Ostatni etap wędrówki, wiodący leśną drogą, został odświętnie ozdobiony pięknymi chorągiewkami. Po dojściu do celu, po godz. 22.00 nastąpiło odśpiewanie „Apelu fatimskiego” oraz pieśni maryjnych.

Po zakończeniu modlitw przyszedł czas na wspólne śpiewanie radosnych biesiadnych pieśni, po czym mieszkańcy Łysakowa Kolonii zaprosili wszystkich na poczęstunek. Na pielgrzymów czekały różnorodne domowe wypieki, pączki, owoce oraz zimne i gorące napoje. Po skończonym spotkaniu pielgrzymi mieli zagwarantowany transport autobusowy w kierunku swoich domów.

W przygotowanie przebiegu pielgrzymki zaangażowali się policjanci, strażacy, harcerze, ministranci oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaś o stronę muzyczną wraz z Ks. Proboszczem i Ks. Tadeuszem zatroszczyła się P. katechetka Izabela Spyra. Dokumentację fotograficzną wykonała P. Sylwia Janiszewska.

Wszystkim organizatorom, gospodarzom celu pielgrzymowania w Łysakowie Kolonii oraz tak licznym uczestnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym – składamy staropolskie „Bóg zapłać!”

Mieszkańcom Łysakowa Kolonii oraz ich przyjaciołom z Zaklikowa i Łysakowa składamy podziękowania za dar ołtarza – ozdobny pulpit pod Ewangeliarz, który jest wotum dla świątyni z okazji nawiedzenia ich miejscowości przez figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Już teraz zapraszamy na kolejną – czwartą już Jubileuszową Pierwszą Sobotę Miesiąca – 5 sierpnia udamy się w pielgrzymce w kierunku kolejnego miejsca kultu w naszej Parafii – Radnej Góry!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska