«

»

Cze 14

Rodzinnie przy ognisku!

Dzieci I – Komunijne wraz z rodzicami i rodzeństwem spotkali się przy ognisku obok “Oratorium św. Wojciecha”. Była to okazja do podziękowania im za wielkie zaangażowanie całych rodzin w roczne przygotowanie do dnia I Komunii Świętej.

Wokół ogniska zgromadziło się ponad 150 osób. Czas spotkania wypełniało smażenie kiełbasek (dla wielu dzieci pierwszy raz w życiu przy ognisku!), wspólne śpiewy przy gitarze, prowadzone przez ks. proboszcza Michała Mierzwę i p. Izabelę Spyrę oraz zabawy integracyjne, przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Po skończonej zbiórce dołączyli do spotkania harcerze z naszego 5 Szczepu Harcerskiego ZHP, którzy zaprezentowali i nauczyli wszystkich pląsów i śpiewów w klimacie skautowym.

Cieszymy się, że zdecydowana większość spośród 66 tegorocznych dzieci komunijnych należy już do grup parafialnych (Scholi Dziecięcej “Ignis”, zuchów i ministrantów).

Po wakacjach jako Parafia zaproponujemy także ich rodzicom i wszystkim chętnym małżonkom pewną formę uczestnictwa w życiu wspólnoty parafialnej, aby mogli jeszcze bardziej poczuć się jej częścią!

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania w radosnym i serdecznym klimacie jeszcze bardziej zintegrują i zbliżą całe rodziny do Parafii – naszego drugiego domu!