«

»

Cze 11

Odpust parafialny ku czci Trójcy Przenajświętszej

Zaklikowska parafia dwukrotnie obchodzi uroczystości odpustowe – w święto Trójcy Przenajświętszej, której wezwanie nosi świątynia oraz w dzień świętej Anny – babci Jezusa Chrystusa, która patronuje całej wspólnocie parafialnej. Dzisiejszy dzień to okazja do szczególnego uwielbienia Boga w Trzech Osobach.

Uroczystej Mszy świętej i procesji przewodniczył ks. dr Marek Kumór – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, a koncelebrowali ks. dr Michał Mierzwa – proboszcz oraz ks. Henryk Krzyżanowski – rezydent emeryt. Główny celebrans skierował także do licznie zebranych wiernych okolicznościowe kazanie. W świętowaniu uczestniczyli również kapłani z zaklikowskiego dekanatu.

W święto całej parafii czynnie włączyły się działające w niej wspólnoty duszpasterskie – Schola Młodsza “Ignis”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, harcerki i harcerze z nowo powstałego 5 Szczepu Harcerskiego ZHP, Liturgiczna Służba Ołtarza, Rodzina Serca Jezusowego oraz Chór Parafialny “Gloria.” Dzięki ich zaangażowaniu przebieg liturgii odbył się wyjątkowo uroczyście.

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska