«

»

Cze 04

II Jubileuszowa Pielgrzymka Fatimska

W pierwszą sobotę miesiąca czerwca o godzinie 20.00 w kościele parafialnym rozpoczęło się celebrowanie Kolejnej Jubileuszowej Pierwszej Soboty Fatimskiej. Po pieśni maryjnej, obrzędzie Komunii świętej oraz wysłuchaniu opisu drugiego spotkania fatimskich dzieci z Maryją w dniu 13 czerwca 1917 roku, bardzo licznie zgromadzeni parafianie i goście z lampionami i świecami w ręku wyruszyli w prawie 7 kilometrową trasę w kierunku kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego w Karkówce. Po ilości rozdanych okolicznościowych pamiątkowych widokówek ze zdjęciem kaplicy można wnioskować, iż w pielgrzymce uczestniczyło prawie 800 Parafian!

W trakcie wędrówki, której przewodził Ks. Proboszcz Michał Mierzwa, odśpiewana została litania do Serca Pana Jezusa, litania Loretańska i różaniec „fatimski”. Czas wędrówki wypełniały także śpiewy pieśni maryjnych i pielgrzymkowych. Były również chwile na medytację, jak również opowiadanie pielgrzymkowych anegdot. Pośród radosnych śpiewów miały miejsce połączenia telefoniczne z dziećmi komunijnymi i ich bliskimi, wędrującymi tego dnia 3 autokarami (prawie 150 osób) w pielgrzymce dziękczynnej do Krakowa za dar I Komunii Świętej. Dzięki nagłośnieniu zaklikowscy pielgrzymi usłyszeli dziecięce relacje i śpiewy!

Na granicy sołectwa Karkówka pątników powitali gospodarze, którzy wzięli na ramiona figurę Fatimskiej Pani. Ostatni etap drogi został odświętnie ozdobiony pięknymi chorągiewkami. Po dojściu do celu, czyli kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego po godz. 22.00, nastąpiło odśpiewanie „Apelu fatimskiego” oraz pieśni maryjnych.

Po zakończeniu modlitw mieszkańcy Karkówki zaprosili wszystkich na poczęstunek. Na pielgrzymów czekały różnorodne domowe wypieki, pączki, owoce oraz zimne i gorące napoje. Dla dzieci przygotowano niespodziankę – gorącą czekoladę! Na Agapę dotarli również pielgrzymi z Krakowa – dzieci I – komunijne i ich bliscy. Cały plac rozświetlało specjalnie zainstalowane oświetlenie. Po skończonym spotkaniu pielgrzymi mieli zagwarantowany transport autobusowy w kierunku swoich domów.

W przygotowanie przebiegu pielgrzymki zaangażowali się strażacy, harcerze, ministranci oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaś o stronę muzyczną wraz z Ks. Proboszczem zatroszczyła się pani Anna Pyć. Dokumentację fotograficzną wykonała pani Sylwia Janiszewska.

Wszystkim organizatorom, gospodarzom celu pielgrzymowania w Karkówce oraz tak licznym uczestnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym – składamy staropolskie „Bóg zapłać!”

Już teraz zapraszamy na trzecią Jubileuszową Pierwszą Sobotę Miesiąca – 1 lipca udamy się w pielgrzymce w kierunku kolejnego miejsca naszej parafii – Łysakowa Kolonii! Tym razem pielgrzymowaniu wraz z Ks. Proboszczem Michałem Mierzwą będzie przewodził jego brat Ks. Tadeusz Mierzwa, pracujący duszpastersko w USA.

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska