«

»

Maj 06

Parafialna Pielgrzymka Fatimska

W pierwszą sobotę miesiąca maja o godzinie 20.00 w kościele parafialnym rozpoczęło się celebrowanie Jubileuszowej Pierwszej Soboty Fatimskiej. Po pieśni maryjnej, obrzędzie Komunii świętej oraz wysłuchaniu opisu pierwszego spotkania fatimskich dzieci z Maryją w dniu 13 maja 1917 roku, bardzo licznie zgromadzeni parafianie z lampionami i świecami w ręku wyruszyli w ponad 4 kilometrową trasę w kierunku kaplicy św. Antoniego w Antoniówce. Po ilości rozdanych pamiątkowych obrazków fatimskich można wnioskować, iż w pielgrzymce uczestniczyło ponad 500 Parafian!

W trakcie wędrówki, której przewodził Ks. Proboszcza Michał Mierzwa, odśpiewana została majówka i różaniec „fatimski”. Czas wędrówki wypełniały także śpiewy pieśni maryjnych i pielgrzymkowych. Były również chwile na medytację, jak również swobodny i radosny dialog.

Po dojściu do celu, czyli kaplicy św. Antoniego, ok. godz. 21.30 nastąpiło poświęcenie nowego konfesjonału oraz odśpiewanie “Apelu fatimskiego”.

Gospodarzami ostatniej części tego wieczoru byli mieszkańcy Antoniówki oraz części Dąbrowy. Pielgrzymi zostali poczęstowani różnorodnymi domowymi wypiekami, pączkami, kanapkami oraz zimnymi i gorącymi napojami. Cały plac rozświetlały płomienie ogniska oraz specjalnie zainstalowane oświetlenie. Po skończonym spotkaniu pielgrzymi mieli zagwarantowany transport autobusowy w kierunku swoich domów.

Każdy uczestnik pielgrzymki na jej początku otrzymał śpiewnik, zaś na zakończenie pamiątkowy wizerunek Matki Bożej Fatimskiej.

W przygotowanie przebiegu pielgrzymki zaangażowali się strażacy, ministranci oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaś o stronę muzyczną zatroszczyły się panie Izabela Spyra oraz Anna Pyć. Dokumentację fotograficzną wykonał pan Mirosław Dwornikiewicz.

Wszystkim organizatorom, gospodarzom celu pielgrzymowania w Antoniówce oraz tak licznym uczestnikom – dzieciom, młodzieży i dorosłym – składamy staropolskie “Bóg zapłać!”

Już teraz zapraszamy na drugą Jubileuszową Pierwszą Sobotę Miesiąca – 3 czerwca udamy się w pielgrzymce w kierunku kolejnego miejsca kultu w naszej parafii – kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karkówce!

 

(Zdjęcia – Mirosław Dwornikiewicz)