«

»

Kwi 15

Wigilia Paschalna 2017

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w wieczór, który poprzedza Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna Liturgia należy już do obchodów dnia Zmartwychwstania Jezusa.

Zaklikowskiej Liturgii Paschalnej przewodniczył Ks. Wikariusz Kamil Dziurdź, a koncelebrowali Ks. Proboszcz Michał Mierzwa, Ks. Wikariusz Piotr Strojny oraz Ks. Kanonik Henryk Krzyżanowski.

Obchody Wigilii Paschalnej składają się z czterech części.

Rozpoczyna je Liturgia Światła. Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i On też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżący rok, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron), symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła. Jest to odwołanie do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następuje okadzenie paschału i śpiew Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…. W tym roku wykonał go Ks. Proboszcz.

Kolejną częścią jest Liturgia Słowa. Lekcjonarz w tym dniu przewiduje dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistołę oraz ewangelię, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Wymagane jest odczytanie co najmniej 3 fragmentów ze Starego Testamentu. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości, w trakcie którego, podobnie jak podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony. Śpiewane jest uroczyste “Alleluja” i psalm. Potem kapłan czyta Ewangelię o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Na trzecią część składa się Liturgia Chrzcielna, w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych. Potem następuje błogosławieństwo wody poprzez modlitwę i zanurzenie w niej paschału. Kolejnym akcentem jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wiernych wodą święconą.

Liturgia Eucharystyczna to ostatnia część obchodów Wigilii Paschalnej.

W przebieg Liturgii zaangażowali młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ministranci, Strażacy OSP Zaklików i Zdziechowice oraz Schola “Cantate Deo”.

 

(zdjęcia: Sylwia Janiszewska)