«

»

Mar 24

“Wyjść z tłumu za Jezusem…” – młodzieżowa Droga krzyżowa

Temat przewodni kolejnej zaklikowskiej Drogi krzyżowej dla młodzieży skupiał się wokół życia w bezimiennym i bezideowym tłumie. Rozważania kolejnych stacji przestrzegały przed tym, wzywając do odważnego wyjścia z tłumu za Jezusem.

Na co dzień żyjemy w tłumie. W mniejszym czy większym, ale w tłumie, która nas w siebie wciąga, przemożnie na nas wpływa, kieruje nami i rządzi. Jest to tłum publiczności, telewidzów, masowych odbiorców i konsumentów. Tłum skandujących, zakrzykujących… Tłum zwolenników, wyznawców, fanów, kibiców…

Mówi się „szary tłum”, bo giniemy w nim, roztapiamy się w jego masie, stajemy się tylko jego elementem, a nie naprawdę sobą – osobą. Trzeba więc wyrwać się z tego jakiegokolwiek bądź tłumu, żeby uwolnić nasz umysł, serce, wolę, sumienie…

W sposób symboliczny uczynili to przedstawiciele obecnej w świątyni młodzieży – po każdym rozważaniu jedna osoba w milczeniu opuszczała swoje “miejsce w tłumie” i kierowała się w stronę ołtarza. Po dotarciu przed Najświętszy Sakrament przychodził moment na krótką modlitwę, po czym młody chrześcijanin składał tam zapaloną świecę – symbol wiary odważnej.

Owo wyrwanie się z tłumu stać się może tylko przez spotkanie Kogoś, kto widzi ciebie niepowtarzalnym, odrębnym, wolnym. Tym Kimś jest Jezus, który wciąż gdzieś niedaleko przechodzi, a na którego nie można gapić się, stojąc w tłumie – trzeba wyjść i pójść za Nim – choćby nawet zupełnie samotnie. Pójdź więc!

Nabożeństwo Drogi krzyżowej dla młodzieży ubogaca śpiew Scholi “Cantate Deo”, zaś w czytanie rozważań i fabułę angażuje się młodzież gimnazjalna i starsza.

Zapraszamy na Drogę krzyżową dla młodzieży w każdy piątek o godz. 18.00!