«

»

Mar 17

“Nasze TAK dla Jezusa!” – kolejna młodzieżowa Droga na Golgotę

Tematem przewodnim trzeciej “Drogi krzyżowej dla młodzieży” była wiara, otrzymana niegdyś na chrzcie świętym, a dziś wyznawana już z całą świadomością. Zaklikowska młodzież, która wypełniła dziś całą świątynię, prosiła Zbawiciela o pomoc w kryzysach wiary i zwątpieniach w codziennym życiu nauką Chrystusa.

Wspólną modlitwę rozpoczął fragment Ewangelii wg. św. Jana, opisujący pierwszy cud Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy to “uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

Panie, nasza wiara nie zawsze jest silna, mamy chwile zwątpień, przychodzą kryzysy… Niejednokrotnie kłócimy się z Tobą i ze sobą nawzajem o wiarę, o wartości, sprzeczamy się o to, czy Ty i Kościół są nam w ogóle do czegoś potrzebne…

Ów trudny dialog – kłótnia dwóch młodych przyjaciół o sens wiary – stanowił treść rozważań kolejnych stacji.

Młodzi ludzie prosili Jezusa, by odnowił w nich silną wiarę, którą otrzymali na chrzcie świętym. Dzięki temu będą mogli, niczym uczniowie po cudzie w Kanie, uwierzyć na nowo.

Pomocą w modlitewnym skupieniu służyły momenty milczenia, zapalony Paschał oraz woda jako symbol nowego życia  – wiary, jaką otrzymaliśmy na chrzcie. Po każdej stacji przedstawiciel młodych wlewał ową wodę do stojącej przed ołtarzem kamiennej stągwi, z czasem napełniając ją po brzegi.  Młodzież zapraszała w ten sposób Jezusa do swego życia, aby tak jak napełnił stągwie wodą w Kanie i uczynił cud przemiany – tak również dziś zechciał napełnić młode serca wiarą pewną, prawdziwą i głęboką!

Zakończeniem rozważań było publiczne i świadome wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary w Boga – tymi sami słowami, które w imieniu młodzieży wypowiedzieli przed laty ich rodzice.

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i starszą na Drogi krzyżowe                                                     w każdy piątek o godz. 18.00!